15 Şubat 2012 Çarşamba

Ayşenur Kolivar - Bahçeye Hanımeli

Ayşenur Kolivar - Bahçeye Hanımeli


Video açıklamasından alıntı aşağıdadır. 

Bahçeye Hanımeli

1996 yılından beri, birçok araştırmacıyla birlikte Doğu Karadeniz yöresinde yürüttüğüm alan çalışmalarının bir ürünüdür. Seslerin ve sözlerin günlük hayat, özellikle de kadınların hayatı içindeki yerini anlamaya dönük bu çalışmalarda, benzer coğrafi koşullar altında yaşanan hayatların farklı kültürler içinde nasıl çeşitlenebildiğine, insanların ne kadar yaratıcı olabileceğine tanık olduk. Bu tür bir çokkültürlülüğün sanatsal yaratıcılık için geniş ve zengin bir alan açabileceği düşüncesinden hareketle, 2001 yılında oluşturduğumuz Helesa Projesi kapsamında, yöredeki çokkültürlülüğü çeşitli boyutlarıyla araştırmaya başladık. 'Bahçeye Hanımeli'nde, bu araştırmalarda edindiğimiz bilgi birikimini kadınların diliyle anlatmaya çalıştık.

Albüm repertuarını oluştururken, gerek dinlediğimiz, gerekse yaşadığımız hikâyelerden yola çıkarak yeni hikâyeler kurguladık. Şarkıları, kadınların yaşantıları ve göç temalarının öne çıktığı bir dramaturji çerçevesinde yorumladık; Doğu Karadeniz coğrafyasının sahne olduğu göçlerin, özellikle kadınların anlatılarındaki yerini vurgulamak istedik.

Albümü, bir kültürler bahçesi olarak gördüğümüz Doğu Karadeniz'e özgü çiçek adlarıyla yedi bölüme ayırdık. 'Manuşag' (menekşe) ve 'Loresima' (papatya) bölümleri, bu coğrafyadaki kadınların hayatlarının çeşitli dönemlerinde karşılaştıkları durumları; 'Gastumra' (vargit, güz çiğdemi), 'Seteney' (düğün çiçeği), 'Mekhak' (karanfil), 'Tsifin' (ormangülü) ve 'Vargel' (bahar çiğdemi) bölümleri ise, Doğu Karadeniz'de yaşanmış göçleri, gurbetçiliği, sürgünü, tehciri, mübadeleyi konu alan şarkılardan oluşuyor.

Şarkılarımızın, kadınlara yaşatılan mağduriyetlerin son bulması ve kimsenin doğduğu topraklardan kendi isteği dışında ayrılmak zorunda kalmaması için verilen mücadelelere eşlik etmesi umuduyla...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder